toptop.dk

Jura - www.toptop.dk

 
Generelt
Alt på www.toptop.dk er beskyttet af lov om ophavsret.
Vær specielt opmærksom på at www.toptop.dk også indeholder materiale eller henvisning til materiale hvorover tredjepart kan have rettigheder.
Såfremt dele af teksten på denne side eller enkelte formuleringer i teksten ikke svarer til, ikke længere svarer til, eller slet ikke svarer til gældende ret, har dette forhold ingen indvirkning på den øvrige teksts indhold og gyldighed.
 
Vedrørende indhold på dette website
Der gives ingen garanti for at oplysninger viderebragt på www.toptop.dk er aktuelle, korrekte, komplette eller kvalitativt konsistente.
Alle krav på kompensation, tort og svie, hvad enten disse hidrører skader af materiel eller immateriel art som følge af brugen af informationer på www.toptop.dk anerkendes ikke med henvisning til passus om garanti.
Alle oplysninger på www.toptop.dk er uforpligtende.
Alle oplysninger på www.toptop.dk kan uden forudgående varsel blive ændret og / eller helt fjernet ude at der kan gøres krav gældende.
 
Henvisninger og links
Ved direkte og indirekte henvisninger til eksterne internetsider ("Links") påtager www.toptop.dk sig intet ansvar da disse siders indhold ligger uden for det redaktionelle ansvarsområde og det ikke er muligt at påvirke indholdet.
Det skal her specifikt understreges at alle websites / hjemmesider hvortil der fra www.toptop.dk er etableret henvisninger på tidspunktet for etableringen af disse hensvisninger var fri for ulovligt og uetisk materiale.
Under henvisning til ovenstående skal det derimod udtrykkeligt understreges at www.toptop.dk tager afstand for hjemmesider / websites der siden etableringen af henvisninger har fået et ulødigt eller ulovligt indhold.
Der påhviler således intet ansvar i forhold til henvisninger hvis indhold ligger uden for www.toptop.dk's  ansvarsområde.
 
Ophavsret og registrerede varemærker.
www.toptop.dk tilstræber altid at respektere andres registrerede rettigheder uanset hvilken form det registrerede materiale måtte have.
Tilsvarende er enhver forekomst af anvendelse af ovennævnte ikke tilsigtet og vil straks ophøre i fald rettighedshaver ønsker dette.
Det skal anføres at alle rettigheder der er opgivet via www.toptop.dk til tredjepart skal respekteres, men at det samtidigt ikke er muligt for www.toptop.dk at kontrollere hvorledes brugere respekterer tredjeparts rettigheder.
Alt materiale på www.toptop.dk  er (c) copyright www.toptop.dk med mindre andet specifikt er anført. Heraf følger at enhver anvendelse til andet en personligt brug kun må ske med tilladelse fra www.toptop.dk.
 
Personlige oplysninger
Alle der indleverer personlige oplysninger til www.toptop.dk gør dette udelukkende på frivillighedens vilkår.
For øvrige vilkår vedrørende personlige oplysninger: Se siden om Personlige Oplysninger
 
Retslig gyldighed
Brugere af www.toptop.dk er herved specielt gjort opmærksom på at brug af oplysninger på www.toptop.dk sker med anførte begrænsninger og at brugere i tilslutning hertil forpligtet til overholde de til enhver tid gældende love i Danmark.
Enhver tvist der udspringer af adgang til eller brug af www.toptop.dk kan kun indbringes for de almindelige domstole i Danmark
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE