toptop.dk

Personlige oplysninger

Introduktion
toptop.dk har til formål at informere sine brugere om forskellige forhold omkring transport.
Dette skal ske på en sådan måde at besøgende på dette website ikke får krænket deres personlige rettigheder.
På denne side kan du helt præcis læse om hvordan dette gøres i praksis.
Er der noget der er uklart eller har du behov for yderligere oplysninger opfordres du til at tage kontakt med toptop.dk.
Klik her.
 
Indsamling af oplysninger
toptop.dk benytter en kommerciel tæller for at registrere besøgende på dette website.
Tællere på websites benytter basalt samme teknik for at registrere brugere.
Lidt populært sagt: Hvem er du, hvor kommer du fra, hvad kikker du på, og hvilken browser bruger du.
I tekniske termer betyder dette at følgende registreres:
IP-ADRESSE (eks. 59.42.123.44)
Browser (eks. Internet Explorer 6.0)
Sider: (eks. default.asp?ArticleOne=Aktive/vnj.htm)
 
Nyhedsbrevet
Har du registreret dig som modtager af toptop.dk's nyhedsbrev vil den adresse du har angivet som modtager af nyhedsbrevet blive registreret.
Hvis du ikke skriver dit navn sammen med registreringen vil dette ikke være kendt af toptop.dk
For at udsende nyhedsbrevet er det heller ikke påkrævet.
 
Brug af oplysninger
Hvad bruges registrerede oplysninger til?
Oplysningerne er med til at fortælle om besøgendes adfærd.
Det er vigtigt at vide hvilke artikler der bliver læst og hvilke der egentlig bare er fyld.
Det er også interessant at vide om besøgende kommer via en søgemaskine eller via en henvisning fra et andet website.
 
Adgang til oplysninger
Oplysningerne videregives aldrig til 3. part uden samtykke.
Generelle og helt anonymiserede analyser kan videregives til eventuelle annoncører - men aldrig i en form som hvor du som bruger kan identificeres.
Dette er dog endnu aldrig forekommet idet toptop.dk meget strengt vurderer om der er tale om et reelt behov der kan give toptop.dk og besøgende et fornuftigt udbytte.
 
SPAM
SPAM er et af de engelske internet udtryk vi har overtaget i det danske sprog.
Det er betegnelsen for det der i gammeldags forstand hed adresseløse forsendelser.
Internettet gør det muligt at registrere og bombardere sagesløse brugere med elektronisk post (e-mail) de ikke har bedt om.
toptop.dk har en meget klar politik overfor SPAM, og videregiver under ingen omstændigheder din e-mail adresse til andre.
 
Tvivl
Er der stadig noget der er uklart opfordres du til at henvende dig direkte for at få yderligere information.
Det er målet at være meget tydelig og omhyggelig i beskrivelsen men der kan være emner der er blevet overset.
Derfor: - hvis du er i tvivl så tag venligst kontakt  -
Klik her.
 
Links vedrørende personlige oplysninger
På E-handelsfonden findes en god beskrivels om dine rettigheder som bruger af websites og hvilken indsigt du har i de oplysninger websites registrerer om dig. 
Til E-handelsfondens hjemmeside Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)"
Datatilsynet er kontrolmyndighed vedrørende registre i Danmark. Dette gælder også for registre på websites, hvor harmløst formålet med registreringen end måtte være - for eksempel en maillingliste. 
Til Datatilsynets hjemmeside Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)"
Det er vigtigt at huske på at du ikke kan fraskrive dig dine lovsikrede rettigheder. Det betyder at selv om der findes en formular hvor du skriver under på at du fraskriver dig visse lovsikrede rettigheder har du i langt de fleste tilfælde stadig dine grundlæggende rettigheder. I hvert fald i Danmark. Vær opmærksom på at andre lande kan have mindre restriktiv lovgivning.
Det kan også være nyttigt som bruger at vide at det i visse lande f.eks. Sverige, ikke er muligt at registrere et domæne  (f.eks. navn.se) uden at du har en juridisk ansvarlig identitet i Sverige (selskab, person, forening eller lignende). Det betyder at alle websites i sådanne lande skal rette sig efter landets gældende lov.
Det er derfor at toptop.dk er hjemfalden til dansk lovgivning og tvister om rettigheder og ophav altid henvises til en dansk retsinstans. Toptop.dk mener at dansk lovgivning giver brugere den bedst mulige retssikkerhed.
Såfremt dele af teksten på denne side eller enkelte formuleringer i teksten ikke svarer til, ikke længere svarer til, eller slet ikke svarer til gældende ret, har dette forhold ingen indvirkning på den øvrige teksts indhold og gyldighed.
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce

Med Caroline fra Hørve til Værslev
- Hørve-Værslev jernbane, 1919-1956

Privatbanen mellem Hørve og Værslev blev åbnet i 1919 og førte et stille liv frem til nedlæggelsen i 1956. Bogen giver et godt indblik i historien bag og livet ved en rigtig dansk "træbane"

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE