toptop.dk
Titel: Ulykken i Hansted
Publiceret på www.toptop.dk: 28-Nov-2004
Emne: DSB

Introduktion

Da man den 3. oktober 1868 indviede strækningen mellem Fredericia og Aarhus var der vel ingen der kunne forestille sig at banen i løbet af en ganske kort årrække ville blive hjemsøgt af en serie ulykker og blandt disse den indtil da alvorligste jernbaneulykke i Danmark.

Den 23. oktober 1873 afsporedes aftentoget fra Aarhus mellem Vejle og Børkop. Som ved et mirakel omkom ingen mennesker men dramatisk må det have set ud da lokomotivet væltede og lå med alle hjul i luften og vognene hængende oven på hinanden.

Årsagen var dæmningsskred i det kun 5 år gamle anlæg og oprydningsarbejderne hold strækningen spærret i 2 dage.

Dårligt vejr

Omkring juletid 1876 var vejret anderledes barsk end vi kender det ved juletid i vore dage. I løbet af den 25. december forberedte man sig på at have et beredskab i Aarhus til at rydde de større strækninger. På et tidspunkt den 26. december blev det efterhånden klart at det måtte sendes et snedrydningstog afsted i retning Horsens.

Snerydningstoget

Modsat vore dage var datidens snerydningstog ofte blandede tog med sneplove og et hold "snekastere", det vil sige personale indskrevet til lejligheden udstyret med hver en skovl. Snerydningstogene var oftest dobbeltkoblede og arbejdede sig med voldsom kraft gennem snemasserne. Hændte det at man ikke kunne forcere snedriverne blev snekasterne kommanderet ud og sat i gang med at grave sneploven og et stykke af strækningen fri. Herefter forsøgte man atter med lokomotiv og sneplov at forcere sneen. Lykkedes det var det videre mod destinationen - hvis ikke måtte snekasterne ud i kulden igen og grave videre.

Ulykken

Hansted ligger omkring 45 kilometer fra Aarhus og snerydningstoget har netop passeret Tvingstrup og de mellemliggende ledvogterhuse.

Sneploven og det forreste lokomotiv påkører en snedrive der er så kraftig at det ikke lykkedes at forcere denne. Med stor kraft støder det andet lokomotiv ind i tenderen på det første og skyder over denne hvorved denne tender knuses sammen med en stor del af det første lokomotiv.

Det andet lokomotivs tender bliver på det nærmeste stående og den efterfølgende personvogn med snekasterne knuses mod denne.

I det voldsomme vejr er panikken fuldkommen. En række af snekasterne flygter over markerne for at komme i sikkerhed. Da de vender tilbage møder dem et voldsom syn. Lokomotiverne er kilet ind i hinanden og samtlige 7 på lokomotiverne er dræbt. Ialt mistede 9 mennesker livet og 26 kvæstet.

Årsag og konsekvenser

Selv om ulykken aldrig blev fuldt opklaret tillæges et vidneudsagn fra en af ledvogterne stor betydning. Han mener at have set at det første lokomotiv kørte i nogen afstand af det efterfølgende lokomotiv.

Dette kunne tyde på, at koblingen mellem de to maskiner var sprængt under snepløjning uden at lokomotivpersonalet havde opdaget det. Da det forreste lokomotiv kørte fast i en drive, er det bageste kørt op i det med voldsom kraft.

En anden mulighed er at lokomotivpersonalet med vilje havde afkoblet det bageste lokomotiv hvorefter dette kunne hjælpe det forreste frem med stød. Men vidneudsagnet tyder i alle fald på at personalet på det bagerste lokomotiv ikke var klar over konsekvensen ved at det første lokomotiv blev bragt til en pludselig standsning. Dette være sig så fordi man ikke havde opdaget koblingen var sprængt eller at man af uopmærksomhed kørte for tæt på det forankørende lokomotiv.

Ulykken blev den direkte årsag til en række bestemmelser der skulle forebygge den type hendelser i fremtiden,den vigtigste var den, at der ikke måtte forceres driver uden foregående standsning, ved hvilken vognene med snekastere osv. skulle frakobles før pløjning begynder.

KortudsnitKort over området mellem Horsens, Hansted og Tvingstrup

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Fredericia - Aarhus internt toptop.dk link
Dansk Jernbanehistorie (1840 - 2004) internt toptop.dk link
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE